19-06-2018 14:17

Fietstraining voor basisschool leerlingen in Nieuwleusen en Lemelerveld

De verkeersouders van meerdere basisscholen uit Nieuwleusen en Lemelerveld hebben de afgelopen dagen een verkeersveiligheid project “Fietstraining Basis Onderwijs” georganiseerd voor leerlingen van hun scholen voor de groepen 5 en 6. De voorbereiding en de uitvoering van de “Fietstraining    BO ” voor in totaal ongeveer 275 leerlingen is mede mogelijk geworden met ondersteuning van vele vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland ( VVN ) afd. Dalfsen.

 

In Nieuwleusen is de Fietstraining BO gehouden op donderdag 31 mei voor de deelnemende scholen OBS De Tweemaster, CBS De Wegwijzer en CBS De Zaaier op de grote parkeerplaats bij de sportvelden. In Lemelerveld waren de leerlingen van de deelnemende scholen PCB De Regenboog, OBS Heideparkschool en KBS H. Hartschool uitgenodigd voor de Fietstraining BO die gehouden is op vrijdag 8 juni 2018.

 

Onderdelen waar tijdens de Fietstraining BO door de verkeersouders en de VVN vrijwilligers aandacht aan werd besteed, op een parcours van ongeveer 900 meter lang, waren zoals:  juiste plaats op de weg, voorsorteren met en zonder vluchtheuvel, fietsen over een smal wegdek, fietsen om een obstakel heen, met de fiets links en rechts afslaan, scherpe hoeken, fietsen bij een gewone kruising en een voorrangskruising, inhalen met de fiets, samen fietsen, met één hand een rondje rijden, oefenen met meerdere slaloms rijden en op het eind een noodstop maken.

De leerlingen kwamen volgens planning in groepen fietsend van school naar de parkeerplaatsen.

Het fietsen in groepen werd op deze manier ook geoefend. De groepen werden door de leerkrachten en ouders op de heen er terug weg begeleid.

 

Alle vrijwilligers en de deelnemers werden bedankt voor hun inzet.

Na afloop werd aan de deelnemende leerlingen op school een Certificaat Fietsparcours BO  uitgereikt en konden zij voor al hun inspanningen een presentje in ontvangst nemen.