05-06-2018 17:15

Verkeersexamen basisscholen

Schoolverkeersexamens 2018 afgesloten met diploma`s

 

In de Gemeente Dalfsen hebben 395 leerlingen van 15 scholen deel genomen aan de Theorie en de Praktijk van de Schoolverkeersexamens. De Theorie examens zijn op school gehouden in het bijzijn van toezichthouders van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afd. Dalfsen. 

De Praktijk examens zijn gehouden in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen waarbij door plaatselijke ervaren vrijwilligers / waarnemers, de verrichtingen van de deelnemers werden waargenomen en de resultaten hiervan, door hen, op controlelijsten werden genoteerd.  

De geregistreerde 20 waarnemingen van de twaalf controleposten zijn na het examen verzameld op een verzamellijst. Deelnemers aan het Praktijk examen zijn volgens Landelijke Normering van VVN geslaagd als 80% van het aantal punten is behaald. 

Van het aantal deelnemers die voor een diploma gingen is 96,5% geslaagd.  De leerlingen die tijdens het Praktische verkeersexamen ziek waren en zij die bij het praktijkexamen niet voldoende punten hebben behaald, zijn in de gelegenheid gesteld om herexamen te doen of volgend jaar in groep 8 opnieuw deel te nemen aan het Praktische verkeersexamen.

 

Op bijna alle scholen worden veelal met hulp van verkeersouders, vrijwilligers en derden jaarlijks, in de herfst, de  fietsen van de leerlingen gecontroleerd op de eisen van een “dagfiets” en een “nachtfiets”  VVN stelt als eis dat leerlingen alleen deel kunnen nemen aan het Praktische verkeersexamen als een fiets voldoet aan de eisen van een dagfiets.  

Dit jaar zijn vooraf aan het Praktische verkeersexamen de fietsen van de deelnemers door waarnemers van VVN gecontroleerd op de eisen die aan een fiets gesteld worden voor een “dagfiets”. Hierbij is vooral gelet op deugdelijke remmen en of de fiets voorzien was van een bel, reflectoren en goede handvaten aan het stuur.  

 

In week 20 van 2018 zijn op bijna alle scholen door drie Wethouders van de Gemeente Dalfsen en een bestuurslid van VVN afd. Dalfsen de verkeersdiploma`s aan de geslaagde leerlingen uitgereikt. Namens VVN afd. Dalfsen werd aan alle deelnemende leerlingen en leerkrachten een pennenset met opschrift uitgereikt. 

De geslaagde leerlingen werden door de Wethouders en namens VVN gefeliciteerd met het behaalde succes en de leerkrachten werden bedankt voor hun inzet.