28-02-2018 19:04

Convenant Cazemierschool Oudleusen

Op woensdag 25 januari is er in de Cazemierschool een overeenkomst 'Halen en brengen' veilig naar school getekend. Ondertekenaars waren wethouder Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen, Frieda Schuurman (coördinator verkeersouders), en Esther Aalberts (voorzitter oudercommissie). De gemeente, de school en de verkeersouders willen het lopen en fietsen naar school stimuleren. Door goede afspraken te maken over het parkeren van de auto's (niet dichtbij school) kan de schoolomgeving veiliger worden.

In het convenant zijn de afspraken daarover vastgelegd. De belangrijkste bepalingen voor ouders en leerlingen van de school is dat de Spiegelstraat, waaraan de school is gevestigd een eenrichtingsstraat gaat worden. Ouders moeten de straat vanaf de Dommelerdijk inrijden en de afspraak is dat er geen kinderen meer afgezet worden aan de Dennenkamp, op die weg wordt er nl. behoorlijk hard gereden. Ook is er afgesproken dat er niet langer aan de straat geparkeerd zal worden maar op de parkeerplaatsen bij de Wiekelaar, waardoor het zicht op de straat bij school vrij blijft.