19-09-2017 14:20

VVN afdeling Dalfsen zoekt een betrokken penningmeester

Op 1 maart 2018 ontstaat er binnen het bestuur een vacature door periodiek aftreden van de zittende penningmeester.

 

 Veilig Verkeer afd. Dalfsen vindt dat iedereen het recht heeft om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen. De afdeling organiseert daarom diverse activiteiten op dit gebied en praat op gemeentelijk niveau mee over de verkeersveiligheid. De bestuursleden van VVN Dalfsen zijn afkomstig uit alle kernen van onze gemeente.  Daarnaast zijn er vrijwilligers die specifieke projecten of taken uitvoeren, zoals de verkeersoudercoördinator. Samen vormen we een betrokken groep vrijwilligers die enthousiast samenwerken om een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid in onze mooie gemeente.

 

De activiteiten worden betaald door de overheid (gemeente en provincie) en de penningmeester ziet toe op het juiste beheer van de gelden. De kosten die worden gemaakt worden via onkostenvergoedingen/facturen aan de diverse uitvoerders betaald. Aan het eind van het jaar maakt de penningmeester de balans op in de vorm van een jaarrekening voor de gemeente en de regionale afdeling van VVN. In de afdelingsvergaderingen (ongeveer 5 keer per jaar in de avonduren) komen de financiën regelmatig aan de orde. Verder kan de penningmeester redelijk zelf bepalen wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

We zijn op zoek naar een betrokken en oplossingsgerichte persoon die gewend is om te werken met (eenvoudige) financiële systemen. Iemand die het leuk vindt om in teamverband te werken, open staat voor overleg en samenwerking, maar ook zelfstandig beslissingen kan nemen op zijn/haar vakgebied en deze kan onderbouwen.

 

Voor meer informatie kijk op de beschrijving van de vacature hieronder.

 

Spreekt deze vacature je aan en ben je nieuwsgierig naar het werken in ons mooie team aan/met belangrijke doelstellingen? Neem dan contact op met de huidige penningmeester, Theo Mulder op (06-49919018) of met de huidige voorzitter, Jan Dijkhof ( 06-37479857).