01-02-2016 10:29

Brief aan Raad m.b.t. Rechterensedijk

Vanavond wordt het ‘eindvoorstel’ voor de Rechterensedijk in de commissievergadering van de raad besproken. Hiervoor het B&W een voorstel ingediend. Als basis ligt er een rapport van een extern verkeersbureau. Omdat B&W o.i. niet de maximale keus maakt voor verkeersveiligheid, hebben we vorige week aan de raad een brief gestuurd.

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van de raad,

 

 

 

Op 1 februari behandelt u het Raadscommmissievoorstel m.b.t. de laatste fase van de reconstructie van de Rechterensedijk. Uit de beschikbare stukken blijkt dat passeerstroken aan beide zijden verreweg de voorkeur verdienen. Zowel het adviesbureau BVA als B&W geven aan dat dit alternatief vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid de beste oplossing is.

 

Wij vinden het dan ook opmerkelijk dat dit alternatief niet door  B&W wordt voorgesteld, maar dat zij voorstellen de passeerstroken alleen aan de noordkant te realiseren. Een degelijke onderbouwing van deze keuze missen we: de kosten zijn niet echt veel hoger (zeker niet vergeleken met alternatieven die eerder zijn besproken) en die paar extra maanden voor overleg en procedures moeten niet het probleem zijn in een dossier dat al decennia de aandacht vraagt.

 

We vinden dit voorstel ook teleurstellend en onbegrijpelijk omdat bij alle besprekingen en ook vanuit het burgerpanel steeds is aangegeven dat de verkeersveiligheid de hoogste prioriteit heeft. Kennelijk is dit nu even van minder belang.

 

Wij verzoeken u dringend bovenstaande overwegingen mee te nemen bij uw bespreking om te komen tot een definitieve, duurzame en verkeersveilige oplossing.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Dijkhof,

voorzitter VVN Dalfsen

 

Janny Wienen,

secretaris VVN Dalfsen

 

Dalfsen, 27 januari 2016