19-03-2019 16:23

Dode Hoek

Als kind moet je met vrachtauto’s  altijd extra goed uitkijken in het verkeer.

Het is heel belangrijk om tijdens verkeerseducatie aan leerlingen te onderwijzen, zowel theoretisch als praktisch wat de gevaren van een Dode Hoek in het verkeer zijn.

In samenwerking met VVN afdeling Dalfsen heeft Transportbedrijf Tielbeke zich ingezet om deze lessen te kunnen geven op hun terrein met eigen chauffeurs en  vrachtwagen.

Op 21 januari en 4 februari kwamen alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Heideparkschool, Heilig Hartschool en de Regenboogschool per groep naar Tielbeke.

Eerst kregen ze een theorieles van oud docent Harry Mesken met o.a. een film en een quiz. Daarna volgde de praktijk bij de vrachtwagen op het terrein. De twee ervaren chauffeurs Koen en Alfred lieten de kinderen zien wat de chauffeur in de cabine in de spiegel waarneemt en waar de onveilige plekken voor fietsers rond de vrachtwagen zijn.

Aan het eind van de les konden de kinderen de twee belangsrijkste vuistregels benoemen:

-Blijf rechts en ruim achter de wagen!

-Houd drie meter afstand!

Met dank aan Transportbedrijf Tielbeke werden het twee leerzame ochtenden.