Zo'n 40 leerlingen kwamen naar de Spil waar chauffeur Corina met een grote vrachtwagen met oplegger klaarstond. De leerlingen kregen eerst in een van de lokalen het theoriegedeelte van de voorlichting. Er werd een film vertoond waarna ze een aantal vragen moesten beantwoorden. Vervolgens gingen ze in kleine groepjes naar buiten om zo met eigen ogen te zien hoe het is als je je in de dodehoek bevindt en waar je juist moet zijn om niet in die dodehoek te belanden. Al met al een zeer leerzame ochtend waarbij ook de jeugdagenten van Dalfsen een kijkje namen.

Het Veilig op Weg project is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland

 

 

 

 

 

19-03-2019 16:29
Verkeerstheater

Op 12 en 14 maart vonden de educatieve verkeerstheatervoorstellingen plaats in Nieuwleusen.

Matter of act gaf deze voorstellingen, waarin clown Muis, tante Emma en Kiki in allerlei verkeersituaties belanden en kinderen hierin betrokken.

De leerlingen van groep 1 t/m 8 kregen hierdoor inzicht in de verkeersregels.

De voorstellingen duurden 50 minuten en waren interactief, de kinderen mochten meedoen; het oversteken, verkeersborden, rotondes en gevaarlijke verkeerssituaties kwamen aan de orde.

Basisscholen De Tweemaster, De Zaaier, De Meele, Het Kompas en De Wegwijzer deden hieraan mee. De voorstellingen werden georganiseerd met behulp van verkeersouders.

19-03-2019 16:23
Dode Hoek

Als kind moet je met vrachtauto’s  altijd extra goed uitkijken in het verkeer.

Het is heel belangrijk om tijdens verkeerseducatie aan leerlingen te onderwijzen, zowel theoretisch als praktisch wat de gevaren van een Dode Hoek in het verkeer zijn.

In samenwerking met VVN afdeling Dalfsen heeft Transportbedrijf Tielbeke zich ingezet om deze lessen te kunnen geven op hun terrein met eigen chauffeurs en  vrachtwagen.

Op 21 januari en 4 februari kwamen alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Heideparkschool, Heilig Hartschool en de Regenboogschool per groep naar Tielbeke.

Eerst kregen ze een theorieles van oud docent Harry Mesken met o.a. een film en een quiz. Daarna volgde de praktijk bij de vrachtwagen op het terrein. De twee ervaren chauffeurs Koen en Alfred lieten de kinderen zien wat de chauffeur in de cabine in de spiegel waarneemt en waar de onveilige plekken voor fietsers rond de vrachtwagen zijn.

Aan het eind van de les konden de kinderen de twee belangsrijkste vuistregels benoemen:

-Blijf rechts en ruim achter de wagen!

-Houd drie meter afstand!

Met dank aan Transportbedrijf Tielbeke werden het twee leerzame ochtenden.

11-01-2019 15:56
NIEUWJAARSWENS

Gelukkig Nieuwjaar

VVN afd. Dalfsen wenst iedereen in de gemeente Dalfsen (Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen en Hoonhorst) een VEILIG, GEZOND en GELUKKIG 2019.

Ziet u onveilige of gevaarlijke verkeerssituaties, schroom niet het te melden.

Deze meldingen kunt u doorgeven aan het VVN Participatiepunt, de site geeft  aan wat u moet doen. 

Er zal altijd contact met u worden opgenomen om te kijken hoe en waar we u mee kunnen helpen. 

11-01-2019 15:51
VOMOL Dalfsen 11-01-2019
11-01-2019 15:51
Fietscontroles scholen

Fietscontroles scholen

Ook het afgelopen jaar zijn er weer fietscontroles geweest op verschillende scholen in de gemeente Dalfsen.

Niet altijd was de fiets in orde, maar na reparatie en controle konden alle kinderen weer veilgi over straat.

03-11-2018 02:25
Buurtactie Nieuwleusen

Buurtactie Beatrixlaan Nieuwleusen

Op 1 november vond in Nieuwleusen op de Beatrixlaan ter hoogte van de Spil  een buurtactie plaats. Deze actie kwam tot stand door de samenwerking van Gemeente Dalfsen, VVN-Dalfsen, Politie  en twee leerlingen van de Tweemaster. Gedurende een bijna 3 uur durende actie werden er 84 automobilisten staande gehouden en 61 weggebruikers staande gehouden. Joost en Ilse, twee  leerlingen van de Tweemaster, spraken de automobilsten aan en deelden de gemeten snelheid mee. Had de bestuurder zich aan de snelheid gehouden dan kreeg deze een beloning, reed men te hard dan werd een folder uitgereikt. Al met al een geslaagde middag met vele positieve reacties van bestuurders

.

 

klik hier om het bericht van de politie op instagram te lezen

30-10-2018 15:12
Opfriscursus Verkeersregels

Dinsdagavond 30 oktober is er de Opfriscursus Verkeersregels gegeven voor de buschauffeurs vande buurtbus.

 

Hans van 't Noordende, onze vaste rijinstructeur heeft eerst aan de hand van een powerpointpresentatie met vragenlijst ee naantal situaties enz. aan hun voorgelegd, waarna deze gerzamenlijk naderhand zijn besproken en uitgelegd.

Zelfs voor de buschauffeurs, die toch bijna dagelijks bij de weg zitten, was er toch nog best wat te halen. Doordat veel borden/wegen en inrichtingen daarvan in de loop van de jaren nogal wat veranderingen hebben ondergaan, had niet iedereen alle vragen goed beantwoord.

Al met al een gezellige leerzame avondmet ook weer "nieuwe" informatie en inzichten en zeker de moeite waard, aldus de chauffeurs.

De verkeersouders van meerdere basisscholen uit Nieuwleusen en Lemelerveld hebben de afgelopen dagen een verkeersveiligheid project “Fietstraining Basis Onderwijs” georganiseerd voor leerlingen van hun scholen voor de groepen 5 en 6. De voorbereiding en de uitvoering van de “Fietstraining    BO ” voor in totaal ongeveer 275 leerlingen is mede mogelijk geworden met ondersteuning van vele vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland ( VVN ) afd. Dalfsen.

 

In Nieuwleusen is de Fietstraining BO gehouden op donderdag 31 mei voor de deelnemende scholen OBS De Tweemaster, CBS De Wegwijzer en CBS De Zaaier op de grote parkeerplaats bij de sportvelden. In Lemelerveld waren de leerlingen van de deelnemende scholen PCB De Regenboog, OBS Heideparkschool en KBS H. Hartschool uitgenodigd voor de Fietstraining BO die gehouden is op vrijdag 8 juni 2018.

 

Onderdelen waar tijdens de Fietstraining BO door de verkeersouders en de VVN vrijwilligers aandacht aan werd besteed, op een parcours van ongeveer 900 meter lang, waren zoals:  juiste plaats op de weg, voorsorteren met en zonder vluchtheuvel, fietsen over een smal wegdek, fietsen om een obstakel heen, met de fiets links en rechts afslaan, scherpe hoeken, fietsen bij een gewone kruising en een voorrangskruising, inhalen met de fiets, samen fietsen, met één hand een rondje rijden, oefenen met meerdere slaloms rijden en op het eind een noodstop maken.

De leerlingen kwamen volgens planning in groepen fietsend van school naar de parkeerplaatsen.

Het fietsen in groepen werd op deze manier ook geoefend. De groepen werden door de leerkrachten en ouders op de heen er terug weg begeleid.

 

Alle vrijwilligers en de deelnemers werden bedankt voor hun inzet.

Na afloop werd aan de deelnemende leerlingen op school een Certificaat Fietsparcours BO  uitgereikt en konden zij voor al hun inspanningen een presentje in ontvangst nemen.

  

Archief weergeven.