12-06-2019 15:45
Kinderen in het verkeer

Kinderen behoren tot de zwakkere verkeersdeelnemers. 

Ze hebben vaak nog maar weinig ervaring in het verkeer en kunnen de consequenties van onverwacht gedrag vaak nog niet overzien. Daarom is het belangrijk dat kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun deelname aan het verkeer. 

In het volgende artikel wordt allereerst geïnformeerd over een verkeersveilige kinderfiets, want ook de kinderfiets moet aan verschillende veiligheidsregels voldoen, net als de fietsen voor volwassenen. Bovendien wordt er geïnformeerd welke grootte de kinderfiets moet hebben, want zowel met een te grootte als ook met een te kleine fiets kunnen kinderen niet goed overweg. Daarnaast wordt er informatie over het dragen van een fietshelm gegeven. In Nederland is dit weliswaar niet verplicht, maar wordt dit vanwege de veiligheid, vooral omdat kinderen aan het begin nog vaker zullen vallen, aangeraden. En tot slot informeert het artikel hoe je je kind kunt helpen om te leren fietsen zodat het kind goed wordt voorbereid op de deelname aan het verkeer. Het hele artikel kun je vinden onder:

 

https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/veilig-op-de-fiets-kinderen 

 

 

23-05-2019 14:54
Fietstraining Gerner Dalfsen

Basisschool leerlingen krijgen uitleg tijdens fietstraining

Om verkeersongelukken te voorkomen moeten kinderen leren over het verkeer, veel oefenen en het goede voorbeeld krijgen van volwassenen. Gemeenten en Veilig Verkeer Nederland zetten samen met scholen daarom al jaren volop in op verkeerseducatie aan kinderen en jongeren.

 

Op donderdag 23 mei 2019  is er in Dalfsen, voor de groepen 5 en 6 van het Basis Onderwijs op de parkeerplaats Sportpark Gerner, een fietstraining gehouden.  De training werd georganiseerd door Verkeersouders met ondersteuning van VVN vrijwilligers. Aan de fietstraining deden 170 leerlingen van vijf scholen uit Dalfsen mee. Tijdens de training kregen de deelnemers te maken met behendigheidsoefeningen, werden verschillende verkeersituaties geoefend en kregen de deelnemers aanwijzingen, tekst en uitleg bij de verschillende verkeerssituaties van verkeersouders en VVN vrijwilligers.  Het parcours was opgezet/uitgezet met materialen van het Schoolpleinpakket en Fietsparcours Light.

 

Om kinderen veilig en zelfstandig aan het verkeer te kunnen laten deelnemen, gaan overheden bij verkeereducatie en campagnes meer aandacht besteden aan de rol en verantwoordelijkheid van de ouders.  Als een ouder doorgaat met wat er op school is geleerd, is de leeropbrengst groter. Het is minder productief als er thuis geen vervolg wordt gegeven of zelfs contraproductief als ouders een tegengesteld voorbeeld geven. Door thuis vanaf jongs af aan de slag te gaan met verkeer, worden ongelukken op latere leeftijd voorkomen.

20-05-2019 15:36
Verkeersexamen

Verkeersdiploma`s uitgereikt aan basisscholieren

 Afgelopen week (week 19) gingen de drie wethouders langs de basisscholen in de gemeente Dalfsen om de deelnemers aan de schoolverkeersexamens  te feliciteren met hun behaalde diploma.

De wethouders R. van Leeuwen, J. Uitslag en A. Schuurman trokken samen met een bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland ( VVN ) afd. Dalfsen door de gemeente Dalfsen om op alle basisscholen het diploma van het schoolverkeersexamen uit te reiken.

A. Schuurman bezocht de scholen in een deel van Dalfsen,  Ankum en Oudleusen, J. Uitslag toog richting Nieuwleusen terwijl  R. van Leeuwen een deel van Dalfsen en Lemelerveld voor zijn rekening nam. Er is veel dank verschuldigd aan de leerkrachten die de deelnemer klaar gestoomd hebben voor het verkeersexamen, dat bijdroeg aan een uitstekende score.  Aan het schoolverkeersexamen hebben 420 leerlingen deel genomen. Van VVN afd. Dalfsen afdeling hebben de deelnemers en de leerkrachten een blijvend aandenken in de vorm van een drie kleuren bolpoint met het opschrift “Schoolverkeerexamen Gemeente Dalfsen 2019” ontvangen.

20-05-2019 15:14
Scootmobieltraining

Onlangs (9 april) hebben we weer de jaarlijkse scootmobieltraining gehad, met deze keer wel een heel bijzondere deelnemer(-ster).
Onze nieuwe burgemeester Erica van Lenthe kwam ook even langs en dan moet je toch ook even zelf de scootmobiel proberen. Het viel nog niet mee maar het ging haar  goed af. 's Morgens hebben alle deelnemers eerst theorielessen gevolgd om daarna 's middags met een praktijkles in en rond de Trefkoele de dag af te sluiten.
Met ongeveer 40 deelnemers was het weer een gezellige en leerzame dag en zijn alle deelnemers weer helemaal op de hoogte van alle verkeersregels en kunnen ze zich veilig verplaatsen in en buiten de dorpen.

Allemaal een hele mooie zomer toegewenst met veel veilige kilometers om lekker van het buiten te genieten.

Evenals voorgaande jaren is deze training weer georganiseerd door Saam welzijn samen met Veilig Verkeer Nederland afd. Dalfsen en het Platform Gehandicapten in en rond de Trefkoele+ te Dalfsen.

 

Zo'n 40 leerlingen kwamen naar de Spil waar chauffeur Corina met een grote vrachtwagen met oplegger klaarstond. De leerlingen kregen eerst in een van de lokalen het theoriegedeelte van de voorlichting. Er werd een film vertoond waarna ze een aantal vragen moesten beantwoorden. Vervolgens gingen ze in kleine groepjes naar buiten om zo met eigen ogen te zien hoe het is als je je in de dodehoek bevindt en waar je juist moet zijn om niet in die dodehoek te belanden. Al met al een zeer leerzame ochtend waarbij ook de jeugdagenten van Dalfsen een kijkje namen.

Het Veilig op Weg project is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland

 

 

 

 

 

19-03-2019 16:29
Verkeerstheater

Op 12 en 14 maart vonden de educatieve verkeerstheatervoorstellingen plaats in Nieuwleusen.

Matter of act gaf deze voorstellingen, waarin clown Muis, tante Emma en Kiki in allerlei verkeersituaties belanden en kinderen hierin betrokken.

De leerlingen van groep 1 t/m 8 kregen hierdoor inzicht in de verkeersregels.

De voorstellingen duurden 50 minuten en waren interactief, de kinderen mochten meedoen; het oversteken, verkeersborden, rotondes en gevaarlijke verkeerssituaties kwamen aan de orde.

Basisscholen De Tweemaster, De Zaaier, De Meele, Het Kompas en De Wegwijzer deden hieraan mee. De voorstellingen werden georganiseerd met behulp van verkeersouders.

19-03-2019 16:23
Dode Hoek

Als kind moet je met vrachtauto’s  altijd extra goed uitkijken in het verkeer.

Het is heel belangrijk om tijdens verkeerseducatie aan leerlingen te onderwijzen, zowel theoretisch als praktisch wat de gevaren van een Dode Hoek in het verkeer zijn.

In samenwerking met VVN afdeling Dalfsen heeft Transportbedrijf Tielbeke zich ingezet om deze lessen te kunnen geven op hun terrein met eigen chauffeurs en  vrachtwagen.

Op 21 januari en 4 februari kwamen alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Heideparkschool, Heilig Hartschool en de Regenboogschool per groep naar Tielbeke.

Eerst kregen ze een theorieles van oud docent Harry Mesken met o.a. een film en een quiz. Daarna volgde de praktijk bij de vrachtwagen op het terrein. De twee ervaren chauffeurs Koen en Alfred lieten de kinderen zien wat de chauffeur in de cabine in de spiegel waarneemt en waar de onveilige plekken voor fietsers rond de vrachtwagen zijn.

Aan het eind van de les konden de kinderen de twee belangsrijkste vuistregels benoemen:

-Blijf rechts en ruim achter de wagen!

-Houd drie meter afstand!

Met dank aan Transportbedrijf Tielbeke werden het twee leerzame ochtenden.

11-01-2019 15:56
NIEUWJAARSWENS

Gelukkig Nieuwjaar

VVN afd. Dalfsen wenst iedereen in de gemeente Dalfsen (Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen en Hoonhorst) een VEILIG, GEZOND en GELUKKIG 2019.

Ziet u onveilige of gevaarlijke verkeerssituaties, schroom niet het te melden.

Deze meldingen kunt u doorgeven aan het VVN Participatiepunt, de site geeft  aan wat u moet doen. 

Er zal altijd contact met u worden opgenomen om te kijken hoe en waar we u mee kunnen helpen. 

11-01-2019 15:51
VOMOL Dalfsen 11-01-2019
11-01-2019 15:51
Fietscontroles scholen

Fietscontroles scholen

Ook het afgelopen jaar zijn er weer fietscontroles geweest op verschillende scholen in de gemeente Dalfsen.

Niet altijd was de fiets in orde, maar na reparatie en controle konden alle kinderen weer veilgi over straat.

Archief weergeven.