12-12-2019 00:55
VOMOL 2019

VOMOL in de gemeente Dalfsen

Op 21 en 28 november vond het evenement VOMOL plaats voor basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8. VOMOL betekent Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer.

De leerlingen krijgen in deze lessen inzicht in de gevaren van landbouwvoertuigen en leren hoe ze hiermee om moeten gaan. Grote voertuigen blijven een gevaar vormen in het verkeer en het verkeersgedrag van alle weggebruikers is hierbij erg belangrijk. Als er wat gebeurt, kun je dit niet met een pleister oplossen.

VOMOL richt zich op kinderen, hun ouders/verzorgers, huidige en toekomstige tractorbestuurders.

De laatsten zijn studenten van Landstede die dit mede organiseren.

De opzet van de lessen begint in de klas al een aantal dagen ervoor, waarbij ook huiswerk mee wordt gegeven om samen met de ouders te bespreken. Op de praktijkdag stellen loonwerkers hun verschillende voertuigen beschikbaar en helpen ook mee in de uitvoering. De kinderen lopen in een circuit langs de voertuigen en krijgen uitleg en opdrachten van de studenten,

In Nieuwleusen werkte dit keer Loonbedrijf Huzen mee en deden de volgende scholen mee:

De Wegwijzer, De Tweemaster en De Planthof. Dit vond plaats op het parkeerterrein nabij De Spil.

In Dalfsen vond VOMOL plaats op het terrein van Loonbedrijf Lindeboom en hieraan deden de leerlingen van De Cazemierschool, De Sjaloom en Baron van Dedem mee.

Op 12 en 13 december zal VOMOL plaats gaan vinden bij Loonbedrijf Roelofs in Lemelerveld. Hieraan doen de leerlingen van De Heidepark, De Heilig Hartschool en De Regenboog mee.

De tractorchauffeurs en de studenten ontvangen na afloop een getuigschrift en de leerlingen een certificaat.

 

 

 

 

 

        

21-10-2019 15:48
Opfriscursus Automobilist

 

 

Alweer bijna aan het eind van het jaar en daarmee ook het einde van de VVN  projecten 2019.

Als een van de laatste projecten is er evenals voorgaande jaren de opfriscursus automobilist geweest, 38 deelnemers hebben 2 leuke dagdelen gehad en zijn met veel opgefriste wijsheid weer huiswaart gegaan. Ook dit jaar hadden zich weer meer deelnemers op gegeven dan we in een groep kunnen hebben, de rest is op de wachtlijst gezet voor volgend jaar.

               

         

 

 

 

 

 

                                                                        

           

In de weken rond de herfstvakantie vindt op de 17 basisscholen in Dalfsen de fietscontrole plaats.

De donkere dagen naderen en met name de fietsverlichting moet dan in orde zijn.

De controle van de fiets gebeurt door de verkeersouders m.m.v. Veilig Verkeer afdeling Dalfsen.

Soms is de politie aanwezig en vaak werken plaatselijke fietsenmakers belangeloos mee..

De fiets wordt op veel punten beoordeeld, zoals vastzittende handvatten aan het stuur, goed werkende remmen en verlichting.

Er wordt ook gekeken of alle reflectoren wel aanwezig zijn op de achterkant, in de trappers en op de fietsbanden.

De kinderen krijgen bij een goedgekeurde fiets een OKÉ sticker. Soms vindt een herkeuring plaats.

Daarna voldoen 99% van de fietsen aan de eisen.

Verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel!

 

       

 

 

 

 

 

op woensdag 9 oktober vond op CBS de Wegwijzer weer de jaarlijkse fietskeuring plaats.

Deze ochtend werden er ongeveer honderd fietsen gecontroleerd door Damon, medewerker van Klinge en Roelof, gepensioneerd fietsenmaker. Samen met de verkeersouder werden de fietsen op belangrijke punten gecontroleerd. Gelukkig waren de meeste fietsen in orde en kreeg het merendeel van de leerlingen een sticker dat de fiets goedgekeurd was. Ook was er een presentje geregeld die aan iedere leerling uitgereikt werd.

Woensdag 16 oktober vindt de herkeuring plaats

 

 

07-10-2019 06:18
Buurtactie Hoonhorst

op 7 oktober j.l. vond er een buurtactie plaats in Hoonhorst. Deze buurtactie is een samenwerking van  gemeente Dalfsen, VVN afdeling Dalfsen, de politie, plaatselijk belang Hoonhorst, buurtbewoners en enkele leerlingen van de Baron van Dedemschool.

Ook deze maandag werden van een groot aantal voertuigen de snelheid gemeten en aan de kant gezet. De politie deed de snelheidsmeting en de weggebruikers welke aan de kant werden gezet werden aangesproken door de kinderen van de school, de buurtbewoners of de mensen van VVN Dalfsen. 

Degene die zich netjes aan de snelheid hield kreeg naast een foldertje ook een presentje. Reed men te hard dan alleen een folder.

Al met al een geslaagde buurtactie

laten we dit maar niet gaan doen

Goed plan toch?..........                                                                                               Of toch deze maar?...................

 

12-06-2019 15:45
Kinderen in het verkeer

Kinderen behoren tot de zwakkere verkeersdeelnemers. 

Ze hebben vaak nog maar weinig ervaring in het verkeer en kunnen de consequenties van onverwacht gedrag vaak nog niet overzien. Daarom is het belangrijk dat kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun deelname aan het verkeer. 

In het volgende artikel wordt allereerst geïnformeerd over een verkeersveilige kinderfiets, want ook de kinderfiets moet aan verschillende veiligheidsregels voldoen, net als de fietsen voor volwassenen. Bovendien wordt er geïnformeerd welke grootte de kinderfiets moet hebben, want zowel met een te grootte als ook met een te kleine fiets kunnen kinderen niet goed overweg. Daarnaast wordt er informatie over het dragen van een fietshelm gegeven. In Nederland is dit weliswaar niet verplicht, maar wordt dit vanwege de veiligheid, vooral omdat kinderen aan het begin nog vaker zullen vallen, aangeraden. En tot slot informeert het artikel hoe je je kind kunt helpen om te leren fietsen zodat het kind goed wordt voorbereid op de deelname aan het verkeer. Het hele artikel kun je vinden onder:

 

https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/veilig-op-de-fiets-kinderen 

 

 

23-05-2019 14:54
Fietstraining Gerner Dalfsen

Basisschool leerlingen krijgen uitleg tijdens fietstraining

Om verkeersongelukken te voorkomen moeten kinderen leren over het verkeer, veel oefenen en het goede voorbeeld krijgen van volwassenen. Gemeenten en Veilig Verkeer Nederland zetten samen met scholen daarom al jaren volop in op verkeerseducatie aan kinderen en jongeren.

 

Op donderdag 23 mei 2019  is er in Dalfsen, voor de groepen 5 en 6 van het Basis Onderwijs op de parkeerplaats Sportpark Gerner, een fietstraining gehouden.  De training werd georganiseerd door Verkeersouders met ondersteuning van VVN vrijwilligers. Aan de fietstraining deden 170 leerlingen van vijf scholen uit Dalfsen mee. Tijdens de training kregen de deelnemers te maken met behendigheidsoefeningen, werden verschillende verkeersituaties geoefend en kregen de deelnemers aanwijzingen, tekst en uitleg bij de verschillende verkeerssituaties van verkeersouders en VVN vrijwilligers.  Het parcours was opgezet/uitgezet met materialen van het Schoolpleinpakket en Fietsparcours Light.

 

Om kinderen veilig en zelfstandig aan het verkeer te kunnen laten deelnemen, gaan overheden bij verkeereducatie en campagnes meer aandacht besteden aan de rol en verantwoordelijkheid van de ouders.  Als een ouder doorgaat met wat er op school is geleerd, is de leeropbrengst groter. Het is minder productief als er thuis geen vervolg wordt gegeven of zelfs contraproductief als ouders een tegengesteld voorbeeld geven. Door thuis vanaf jongs af aan de slag te gaan met verkeer, worden ongelukken op latere leeftijd voorkomen.

20-05-2019 15:36
Verkeersexamen

Verkeersdiploma`s uitgereikt aan basisscholieren

 Afgelopen week (week 19) gingen de drie wethouders langs de basisscholen in de gemeente Dalfsen om de deelnemers aan de schoolverkeersexamens  te feliciteren met hun behaalde diploma.

De wethouders R. van Leeuwen, J. Uitslag en A. Schuurman trokken samen met een bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland ( VVN ) afd. Dalfsen door de gemeente Dalfsen om op alle basisscholen het diploma van het schoolverkeersexamen uit te reiken.

A. Schuurman bezocht de scholen in een deel van Dalfsen,  Ankum en Oudleusen, J. Uitslag toog richting Nieuwleusen terwijl  R. van Leeuwen een deel van Dalfsen en Lemelerveld voor zijn rekening nam. Er is veel dank verschuldigd aan de leerkrachten die de deelnemer klaar gestoomd hebben voor het verkeersexamen, dat bijdroeg aan een uitstekende score.  Aan het schoolverkeersexamen hebben 420 leerlingen deel genomen. Van VVN afd. Dalfsen afdeling hebben de deelnemers en de leerkrachten een blijvend aandenken in de vorm van een drie kleuren bolpoint met het opschrift “Schoolverkeerexamen Gemeente Dalfsen 2019” ontvangen.

20-05-2019 15:14
Scootmobieltraining

Onlangs (9 april) hebben we weer de jaarlijkse scootmobieltraining gehad, met deze keer wel een heel bijzondere deelnemer(-ster).
Onze nieuwe burgemeester Erica van Lenthe kwam ook even langs en dan moet je toch ook even zelf de scootmobiel proberen. Het viel nog niet mee maar het ging haar  goed af. 's Morgens hebben alle deelnemers eerst theorielessen gevolgd om daarna 's middags met een praktijkles in en rond de Trefkoele de dag af te sluiten.
Met ongeveer 40 deelnemers was het weer een gezellige en leerzame dag en zijn alle deelnemers weer helemaal op de hoogte van alle verkeersregels en kunnen ze zich veilig verplaatsen in en buiten de dorpen.

Allemaal een hele mooie zomer toegewenst met veel veilige kilometers om lekker van het buiten te genieten.

Evenals voorgaande jaren is deze training weer georganiseerd door Saam welzijn samen met Veilig Verkeer Nederland afd. Dalfsen en het Platform Gehandicapten in en rond de Trefkoele+ te Dalfsen.

 

Archief weergeven.