Welkom bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Dalfsen

De VVN-afdeling zet zich in voor de verkeersveiligheid in de gehele gemeente Dalfsen en werkt daarvoor nauw samen met scholen, verkeersouders, gemeente en vele vrijwilligers.

Op deze site vindt u alle informatie over onze afdeling en de door ons georganiseerde activiteiten en projecten.

     

 
 
 
  Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, dan
  horen wij dat graag.


   U vindt de adressen onder het tabblad 'Contact'.

   Met vriendelijke groet,

  namens het bestuur,

  Evert Goldsteen, voorzitter
  Janny Wienen, secretaris