Over VVN Dalfsen

Een verkeersveilig Dalfsen, dat willen we natuurlijk allemaal!

Iedereen heeft het recht zich veilig op straat te kunnen bewegen en aan het  verkeer te kunnen deelnemen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) maakt zich hier sterk voor. De afdeling VVN Dalfsen organiseert diverse activiteiten en we praten op gemeentelijk niveau mee over de verkeersveiligheid.

Wie zijn wij?

De VVN Dalfsen heeft een bestuur van 8 personen die afkomstig zijn uit alle kernen van onze gemeente. We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar en hebben per kwartaal overleg met de verkeersveiligheidscoördinator van de gemeente. Daarnaast zijn er vrijwilligers die specifieke projecten of taken uitvoeren.

Omdat de verkeersveiligheid rond scholen en de schooljeugd bijzondere aandacht verdient, hebben we ook  intensief contact met de verkeersoudercoördinator.