Algemeen

Gedurende het gehele jaar voert de VVN projecten uit om de verkeersveiligheid in de gemeente te bevorderen. De meeste activiteiten zijn gepland en komen voort uit het Actieplan Verkeersveiligheid dat jaarlijks door de gemeente wordt opgesteld. Klik op deze link om dit document te downloaden.

Vanuit dit actieplan stelt de VVN afdeling Dalfsen per jaar een Overzicht van de geplande activiteiten samen. Deze wordt gedurende het jaar geactualiseerd. De laatste versie kunt u openen door op deze link te klikken.

De geplande activiteiten van de VVN zijn in grote lijnen gericht op de volgende doelgroepen:

  • basisschoolleerlingen
  • senioren
  • diverse groepen

Door middel van het uitklapscherm hierboven kunt u specifieke informatie over activiteiten voor deze doelgroepen bekijken.

Daarnaast zijn er ook diverse 'losse' acties die gedurende het jaar uitgevoerd worden. Vaak is de actualiteit hierbij leidend.

Naast de uitvoering van activiteiten is er ook steeds meer aandacht voor de inbreng in diverse werk- en klankbordgroepen die door de overheden (Gemeente en Provincie) worden ingesteld. De VVN wordt steeds meer gezien als een serieuze gesprekspartner op het terrein van de verkeersveiligheid.

Bijlagen:

Actieplan verkeersveiligheid  Gemeente dalfsen 2023
Overzicht van geplande activiteiten VVN afd. Dalfsen 2023