de vakantie in regio Noord is weer voorbij,

Vanaf nu kun je je kennis testen op de website van VVN Dalfsen. Er staan 2 leuke quizzen op met vragen over verkeerssituaties in Dalfsen en Nieuwleusen, je kunt je kennis opfrissen door de Online Opfriscursus te doen en er staan 3 VVN Oefenexamens op.

Veel succes

17-02-2020 18:00
persbericht jaarverslag 2019

 

 

 

      

                                                Afdeling Dalfsen

 

 

Persbericht Jaarverslag 2019

VVN afd. Dalfsen heeft weer een productief 2019 achter de rug.

Veilig Verkeer Nederland Afdeling Dalfsen geeft in zijn jaarverslag een terugblik op het jaar 2019. De voorgenomen plannen van het afgelopen jaar zijn vastgelegd in een activiteitenplan en bijna alles wat in de planning stond is gerealiseerd.

Belangrijke activiteiten blijven de onderdelen voor de jeugd en senioren, zoals de verschillende acties voor de basisschoolleerlingen, o.a. het verkeersexamen, VOMOL, Fietstrainingen enz. Ook de contacten met en ondersteuning van de verkeersouders waren weer zeer waardevol.

Daarnaast lag er een focus op de trainingen voor de diverse groepen senioren, zoals scootmobielgebruikers en automobilisten.

Tevens hebben we samen met de politie, kinderen van de basisschool Baron van Dedemschool en gemeente een buurtactie gehouden aan de Poppenallee te Hoonhorst.

 

 

 

Naast de uitvoering van activiteiten m.b.t. verkeerseducatie, voorlichting en training voor jong en oud, is er ook veel aandacht voor de verkeersveiligheid in de diverse kernen.

VVN heeft zitting in diverse klankbordgroepen en een adviserende rol in verkeersbesluiten.

De afdeling VVN wordt gezien als een serieuze gesprekspartner op het terrein van de verkeersveiligheid en is in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven .

 

Het jaarverslag wordt afgesloten met een vooruitblik voor 2020 waarbij o.a. de ambitie wordt uitgesproken om de lopende activiteiten op peil te houden. Verder willen we ons o.a. sterk maken voor toegankelijke, veilige routes voor kwetsbare verkeersdeelnemers en voor de gedragsbeïnvloedingsprojecten blijvend aandacht vragen. Schoolroutes en rotondes kritisch blijven volgen en scholen met verkeersouders waar nodig ondersteuning bieden.

Tot slot spreken we de wens uit dat u met ons wilt meedenken als het gaat om de verkeersveiligheid in onze gemeente. Vooral om de veiligheid van onze kinderen, onze ouderen en kwetsbare medeburgers.

Maak ons attent op onveilige situaties en spreek elkaar aan op onveilig verkeersgedrag. De verkeersveiligheid te verbeteren door te beginnen bij onszelf en waar nodig VVN afd. Dalfsen te informeren.

 

 

klik hier voor het jaarverslag van 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5 & 6: Hallo auto (project georganiseerd door de ANWB)

Hallo auto leert je over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Je neemt zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mag zelf remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan bod.

Reacties:: -Onze klas is naar Streetwise geweest. Het was echt kicken, want je mocht zelf remmen in de auto en de mevrouw van de ANWB reed met 50 km/uur door de straat. Dat was echt gaaf. -- We moesten een pylon op de weg zetten waar we dachten dat de auto onverwacht zou stoppen. Niemand zat goed! We zouden allemaal overreden zijn.

12-12-2019 00:55
VOMOL 2019

VOMOL in de gemeente Dalfsen

Op 21 en 28 november vond het evenement VOMOL plaats voor basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8. VOMOL betekent Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer.

De leerlingen krijgen in deze lessen inzicht in de gevaren van landbouwvoertuigen en leren hoe ze hiermee om moeten gaan. Grote voertuigen blijven een gevaar vormen in het verkeer en het verkeersgedrag van alle weggebruikers is hierbij erg belangrijk. Als er wat gebeurt, kun je dit niet met een pleister oplossen.

VOMOL richt zich op kinderen, hun ouders/verzorgers, huidige en toekomstige tractorbestuurders.

De laatsten zijn studenten van Landstede die dit mede organiseren.

De opzet van de lessen begint in de klas al een aantal dagen ervoor, waarbij ook huiswerk mee wordt gegeven om samen met de ouders te bespreken. Op de praktijkdag stellen loonwerkers hun verschillende voertuigen beschikbaar en helpen ook mee in de uitvoering. De kinderen lopen in een circuit langs de voertuigen en krijgen uitleg en opdrachten van de studenten,

In Nieuwleusen werkte dit keer Loonbedrijf Huzen mee en deden de volgende scholen mee:

De Wegwijzer, De Tweemaster en De Planthof. Dit vond plaats op het parkeerterrein nabij De Spil.

In Dalfsen vond VOMOL plaats op het terrein van Loonbedrijf Lindeboom en hieraan deden de leerlingen van De Cazemierschool, De Sjaloom en Baron van Dedem mee.

Op 12 en 13 december zal VOMOL plaats gaan vinden bij Loonbedrijf Roelofs in Lemelerveld. Hieraan doen de leerlingen van De Heidepark, De Heilig Hartschool en De Regenboog mee.

De tractorchauffeurs en de studenten ontvangen na afloop een getuigschrift en de leerlingen een certificaat.

 

 

 

 

 

        

21-10-2019 15:48
Opfriscursus Automobilist

 

 

Alweer bijna aan het eind van het jaar en daarmee ook het einde van de VVN  projecten 2019.

Als een van de laatste projecten is er evenals voorgaande jaren de opfriscursus automobilist geweest, 38 deelnemers hebben 2 leuke dagdelen gehad en zijn met veel opgefriste wijsheid weer huiswaart gegaan. Ook dit jaar hadden zich weer meer deelnemers op gegeven dan we in een groep kunnen hebben, de rest is op de wachtlijst gezet voor volgend jaar.

               

         

 

 

 

 

 

                                                                        

           

In de weken rond de herfstvakantie vindt op de 17 basisscholen in Dalfsen de fietscontrole plaats.

De donkere dagen naderen en met name de fietsverlichting moet dan in orde zijn.

De controle van de fiets gebeurt door de verkeersouders m.m.v. Veilig Verkeer afdeling Dalfsen.

Soms is de politie aanwezig en vaak werken plaatselijke fietsenmakers belangeloos mee..

De fiets wordt op veel punten beoordeeld, zoals vastzittende handvatten aan het stuur, goed werkende remmen en verlichting.

Er wordt ook gekeken of alle reflectoren wel aanwezig zijn op de achterkant, in de trappers en op de fietsbanden.

De kinderen krijgen bij een goedgekeurde fiets een OKÉ sticker. Soms vindt een herkeuring plaats.

Daarna voldoen 99% van de fietsen aan de eisen.

Verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel!

 

       

 

 

 

 

 

op woensdag 9 oktober vond op CBS de Wegwijzer weer de jaarlijkse fietskeuring plaats.

Deze ochtend werden er ongeveer honderd fietsen gecontroleerd door Damon, medewerker van Klinge en Roelof, gepensioneerd fietsenmaker. Samen met de verkeersouder werden de fietsen op belangrijke punten gecontroleerd. Gelukkig waren de meeste fietsen in orde en kreeg het merendeel van de leerlingen een sticker dat de fiets goedgekeurd was. Ook was er een presentje geregeld die aan iedere leerling uitgereikt werd.

Woensdag 16 oktober vindt de herkeuring plaats

 

 

07-10-2019 06:18
Buurtactie Hoonhorst

op 7 oktober j.l. vond er een buurtactie plaats in Hoonhorst. Deze buurtactie is een samenwerking van  gemeente Dalfsen, VVN afdeling Dalfsen, de politie, plaatselijk belang Hoonhorst, buurtbewoners en enkele leerlingen van de Baron van Dedemschool.

Ook deze maandag werden van een groot aantal voertuigen de snelheid gemeten en aan de kant gezet. De politie deed de snelheidsmeting en de weggebruikers welke aan de kant werden gezet werden aangesproken door de kinderen van de school, de buurtbewoners of de mensen van VVN Dalfsen. 

Degene die zich netjes aan de snelheid hield kreeg naast een foldertje ook een presentje. Reed men te hard dan alleen een folder.

Al met al een geslaagde buurtactie

laten we dit maar niet gaan doen

Goed plan toch?..........                                                                                               Of toch deze maar?...................

 

12-06-2019 15:45
Kinderen in het verkeer

Kinderen behoren tot de zwakkere verkeersdeelnemers. 

Ze hebben vaak nog maar weinig ervaring in het verkeer en kunnen de consequenties van onverwacht gedrag vaak nog niet overzien. Daarom is het belangrijk dat kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun deelname aan het verkeer. 

In het volgende artikel wordt allereerst geïnformeerd over een verkeersveilige kinderfiets, want ook de kinderfiets moet aan verschillende veiligheidsregels voldoen, net als de fietsen voor volwassenen. Bovendien wordt er geïnformeerd welke grootte de kinderfiets moet hebben, want zowel met een te grootte als ook met een te kleine fiets kunnen kinderen niet goed overweg. Daarnaast wordt er informatie over het dragen van een fietshelm gegeven. In Nederland is dit weliswaar niet verplicht, maar wordt dit vanwege de veiligheid, vooral omdat kinderen aan het begin nog vaker zullen vallen, aangeraden. En tot slot informeert het artikel hoe je je kind kunt helpen om te leren fietsen zodat het kind goed wordt voorbereid op de deelname aan het verkeer. Het hele artikel kun je vinden onder:

 

https://www.c-and-a.com/nl/nl/shop/veilig-op-de-fiets-kinderen 

 

 

Archief weergeven.