Basisscholen

De VVN organiseert diverse activiteiten voor (kinderen van ) basisscholen. Hieronder de belangrijkste.

Schoolverkeersexamens

Wat

Het verkeersexamen voor de basisschool bestaat uit een landelijk schriftelijk examen dat op de scholen wordt afgenomen en praktijkexamens in de diverse kernen.

Wanneer

Theorie-examens:

  • donderdag  4 april 2019

Praktijkexamens:

  • Dalfsen         dinsdag        9 april 2019
  • Lemelerveld  woensdag   10 april 2019
  • Nieuwleusen  donderdag  11 april 2019

Meer info

Harry Kemper, (0529) 43 47 02, e-mail hawkemper@hetnet.nl

 

Verkeersouders (VO)

Wat

De VO is de schakel tussen ouders, school en derden wanneer het gaat om de verkeersveiligheid van de leerlingen. Een VO heeft de mogelijkheid om het verkeersbeleid van de basisschool te beïnvloeden. De VO zorgt voor een goede afstemming van activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid.

Voor de verschillende activiteiten, zie het afzonderlijke tabblad

Wanneer

Doorlopend gedurende het gehele jaar

Meer info

Frieda Schuurman, tel (0529) 48 28 67, e-mail f.schuurman4@gmail.com

 

Uitleen materialen

Wat

VVN heeft diverse materialen in depot die uitgeleend worden aan de scholen. Er is een gedetailleerd overzicht beschikbaar.

Wanneer

Doorlopend gedurende het gehele jaar

Meer info

Harry Kemper, (0529) 43 47 02, e-mail hawkemper@hetnet.nl