Basisscholen

De VVN organiseert diverse activiteiten voor (kinderen van ) basisscholen. Hieronder de belangrijkste.

Schoolverkeersexamens

Wat

Het verkeersexamen voor de basisschool bestaat uit een landelijk digitaal / schriftelijk examen dat op de scholen wordt afgenomen en praktijkexamens in de diverse kernen.

Wanneer

VVN Theorie-examens:

  • 25 maart 2024 (Regio Noord) 

VVN Praktijkexamens:

  • Dalfsen         dinsdag       02 april 2024
  • Lemelerveld  woensdag    03 april 2024
  • Nieuwleusen  donderdag  04 april 2024 

VVN Herkansingsdatum praktijk 

  • Dalfsen        dinsdag      09 april 2024
  • Lemelerveld woensdag   10 april 2024
  • Nieuwleusen donderdag 11 april 2024

Meer info

Herman Plaggenmarsch, (0529) 43 43 06, e-mail h.plaggenmarsch@kpnplanet.nl

 

Verkeersouders (VO)

Wat

De VO is de schakel tussen ouders, school en derden wanneer het gaat om de verkeersveiligheid van de leerlingen. Een VO heeft de mogelijkheid om het verkeersbeleid van de basisschool te beïnvloeden. De VO zorgt voor een goede afstemming van activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid.

Voor de verschillende activiteiten, zie het afzonderlijke tabblad

Wanneer

Doorlopend gedurende het gehele jaar

Meer info

Frieda Schuurman, tel (0529) 48 28 67, e-mail f.schuurman4@gmail.com

 

Uitleen materialen

Wat

VVN heeft diverse materialen in depot die uitgeleend worden aan de scholen. Er is een gedetailleerd overzicht beschikbaar.

Wanneer

Doorlopend gedurende het gehele jaar

Meer info

Harry Kemper, (0529) 43 47 02, e-mail hawkemper@hetnet.nl