Algemeen

De verkeersouders zijn belangrijk om mede uitvoering en ondersteuning te geven aan de acties m.b.t. verkeersveiligheid op en rond de verschillende scholen. Bijna alle 17 basisscholen in de gemeente hebben een actieve groep. Frieda Schuurman coördineert en fungeert als aanjager naar de verkeersouders en schooldirecties en als intermediair naar de VVN en de gemeente. Het blijft een belangrijke doelstelling om aan elke school een actieve groep verkeersouders te hebben.
 
De Verkeersouders voeren samen met de leerkrachten verschillende activiteiten uit zoals:

 • Actiedag of actieweek aan het begin van het schooljaar
 • Voor scholen met een lidmaatschap zijn Praktische verkeerspakketten gratis beschikbaar.
 • Dit jaar zijn dit de projecten:  
  -Veilig op de Fiets
  -Op voeten en fietsen naar school
  -Veilig oversteken
 • Spandoeken #"Onze Scholen Zijn Weer Begonnen (OSZWB)
 • Jong-Leren in het verkeer (kleuterprojecten)
 • Verkeers Tante (kleuterprojecten)
 • Bokabox (lesmateriaal setje in beheer bij alle scholen)
 • Fietsparcours Light
 • Schoolpleinpakket (lopen, oversteken, fietsen 1 en 2) voor foto's klik op deze link
 • Streetwise (toet toet, blik en klik, hallo auto, trapvaardig)
 • Mobiel verkeersplein
 • Fiets en verlichtingscontrole (ik val op)
 • Fietsvaardigheidsprojecten BO (fietstrainingen op groot fietsparcours)
 • Theater Muis, Pazz-up en Luisteris
 • Theatervoorstelling Verkeer
 • Schoolverkeersexamen
 • KANS projecten (Kinderen Anders Naar School)
 • Op de fiets even niets ODFEN
 • Dode hoek project
 • Veilig met landbouwverkeer 
 • Van 8 naar 1 (van de basisschool naar de brugklas)

Om ervoor te zorgen dat verkeersouders over goede en actuele materialen kunnen beschikken heeft de VVN diverse materialen in depot die uitgeleend worden aan de scholen. Er is een gedetailleerd overzicht beschikbaar.

In het andere tabblad is een overzicht opgenomen van alle basisscholen in de gemeente Dalfsen met een contactpersoon van de verkeersouders. Zij maken jaarlijks een plan van aanpak. Wanneer deze bij de VVN bekend zijn, zijn ze als link toegevoegd.

De activiteiten die de scholen gaan uitvoeren in het schooljaar 2022-2023 zijn te vinden in onderstaande bijlagen.

Een overzicht van de plannen voor kalenderjaar 2023 is eveneens opgenomen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 'grote'  en kleine'  projecten.

 

Bijlage:

projectenlijst basisscholen 2022

projectenlijst basisscholen 2022-2023