Algemeen

De verkeersouders zijn belangrijk om mede uitvoering en ondersteuning te geven aan de acties m.b.t. verkeersveiligheid op en rond de verschillende scholen. Bijna alle 17 basisscholen in de gemeente hebben een actieve groep. Frieda Schuurman coördineert en fungeert als aanjager naar de verkeersouders en schooldirecties en als intermediair naar de VVN en de gemeente. Het blijft een belangrijke doelstelling om aan elke school een actieve groep verkeersouders te hebben.
 
De Verkeersouders voeren samen met de leerkrachten verschillende activiteiten uit zoals:

 • Actiedag aan het begin van het schooljaar
 •       #De scholen zijn weer begonnen (DSZWB)
 •       #Op voeten en fietsen naar school
 • Jong-Leren in het verkeer (kleuterprojecten)
 • Verkeers Tante (kleuterprojecten)
 • Bokabox (lesmateriaal setje in beheer bij alle scholen)
 • Schoolpleinpakket (lopen, oversteken, fietsen 1 en 2)
 • Streetwise (toet toet, blik en klik, hallo auto, trapvaardig)
 • Mobiel verkeersplein
 • Fiets en verlichtingscontrole (ik val op)
 • Fietsvaardigheidsprojecten (fietstrainingen op groot fietsparcours)
 • Theater Muis, Pazz-up en Luisteris
 • Theatervoorstelling Verkeer
 • Schoolverkeersexamen
 • KANS projecten (Kinderen Anders Naar School)
 • Op de fiets even niets OFDEN)
 • Dode hoek project
 • VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer) 
 • Van 8 naar 1 (van de basisschool naar de brugklas)

Om ervoor te zorgen dat verkeersouders over goede en actuele materialen kunnen beschikken heeft de VVN diverse materialen in depot die uitgeleend worden aan de scholen. Er is een gedetailleerd overzicht beschikbaar.

In het andere tabblad is een overzicht opgenomen van alle basisscholen in de gemeente Dalfsen met een contactpersoon van de verkeersouders. Zij maken jaarlijks een plan van aanpak. Wanneer deze bij de VVN bekend zijn, zijn ze als link toegevoegd.

De activiteiten die de scholen gaan uitvoeren in het schooljaar 2019-2020 zijn te vinden in onderstaande bijlagen.

Een overzicht van de plannen voor kalenderjaar 2019 is eveneens opgenomen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 'grote'  en kleine'  projecten.

 

Bijlagen:

overzicht projecten 2019

projectenlijst basisscholen 2020