Het bestuur

Per 1 januari 2018 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Evert Goldsteen, voorzitter
  • Janny Wienen, secretaris 
  • Jerry Ruiterkamp penningmeester
  • Johan Holsappel, coördinator projecten voor senioren 
  • Harry Kemper, coördinator schoolverkeersexamens en uitleen materialen
  • Bert Jan Bosman, contactpersoon Nieuwleusen
  • Leo Tijhaar, contactpersoon Lemelerveld
  • Jan Linthorst, contactpersoon Oudleusen

Naast de bestuursleden zijn als adviseur betrokken bij de bestuursvergadering:

  • Frieda Schuurman, coördinator verkeersouders

Het bestuur heeft in wisselende samenstelling regelmatig contact met andere relevante partners in en buiten de gemeente. In het overzicht van de activiteiten 2018 (zie aldaar) worden de partijen genoemd die betrokken zijn bij de uitvoering van de diverse activiteiten (gepland en ongepland).