28-09-2021 20:08
foto's schoolpleinpakket

Ben je verkeersouder en denk je erover om het schoolpleinpakket te gaan gebruiken?  Klik dan op deze link 

Harrie heeft het pakket uitgebreid gefotografeerd zodat je een overzicht krijgt van de materialen die gebruikt kunnen worden.

22-08-2021 11:29
#OSZWB

Hallo allen,

Langzamerhand stromen de nieuwe data voor activiteiten van komend schooljaar weer binnen.

Maandag 28 maart 2022 vindt het VVN Schoolverkeersexamen Theorie (Regio Noord)plaats voor alle scholen in gemeente Dalfsen. 

Dinsdag 5 april 2022 vindt het praktisch verkeersexamen plaats in Dalfsen, op 6 april 2022 in Lemelerveld en op 7 april in Nieuwleusen

Check deze website, zodra er meer data bekend zijn zullen ze hier verschijnen.

 

17-01-2021 20:49
Streetwise De Wegwijzer

Op woensdag 11 maart vond Streetwise plaats bij De Wegwijzer

In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:

 

 • In Toet toet leren de kinderen van groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.

 

 • Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
 • Omdat de gymzaal bezet was vond dit project plaats in een ruimte Van USV voetbalvereniging. Deze vereniging stelde deze ruimte gratis beschikbaar! Hartelijk dank hiervoor.

 

 • Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.

 

 • Trapvaardig tenslotte traint de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

 

Het mooie weer speelde ook een grote rol bij de lessen, die buiten werden gegeven.

Je kind veilig achter op de fiets

 

Uit onderzoek blijkt dat 53% van de ouders geen veilige spaakafscherming op de fiets heeft. Bij ouders die een tweedehands-fietsstoeltje hebben is dit zelfs 90%! Dit terwijl spaakafscherming uiterst effectief is om ongelukken en verminkingen te voorkomen.

Voorkom spaakbeknelling

Elk jaar komen er 2.300 kinderen tussen de 1 en 6 jaar met hun voet tussen de spaken. Dat doet veel pijn, ruim 1 op de 3 van de kinderen breekt een bot. Deze ongelukken gebeuren vooral als kinderen achterop de fiets meerijden. De meeste kinderen zijn dan 3, 4 of 5 jaar. Met goede spaakafscherming zijn deze ongelukken goed te voorkomen, uit onderzoek blijkt echter dat dit bij 53% van de ouders niet in orde is. Terwijl ouders zelf denken dat ze hun kinderen veilig vervoeren.

 

Doe de Veilig-op-de-fiets check

 1. Heb je het juiste fietsstoeltje?
 2. Is het stoeltje juist gemonteerd?
 3. Heb je goede spaakafscherming? (een jasbeschermer is niet voldoende!)
 4. Heb je bij elke fietsrit de gordel en voetriempjes goed vastgemaakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  De Task Force Kinderveiligheid roept daarom ouders op voor de Veilig-op-de-fiets check!

   

  De Task Force Kinderveiligheid is een samenwerkingsverband van het ErasmusMC, het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMCU) en VeiligheidNL.

  Fietsstoeltjes zijn pas sinds 2004 standaard voorzien van spaakafscherming. Het grootste risico zit in stoeltjes die voor die tijd gekocht zijn.

  De Task Force Kinderveiligheid roept alle ouders op de Veilig-op-de-fiets check te doen. Zo weet je zeker of samen fietsen met je kind zo veilig is als je denkt!

  Oorzaken

  Wat gaat er nog meer mis? 8% van de ouders heeft het fietszitje niet goed gemonteerd, bij 27% is de gordel niet goed bevestigd en 61% heeft de voetriempjes niet (juist) vastgemaakt. Dat is niet gering, zeker gezien het feit dat ouders zichzelf ge

Vanaf nu kun je je kennis testen op de website van VVN Dalfsen. Er staan 2 leuke quizzen op met vragen over verkeerssituaties in Dalfsen en Nieuwleusen, je kunt je kennis opfrissen door de Online Opfriscursus te doen en er staan 3 VVN Oefenexamens op.

Veel succes

Op dinsdag 10 maart vonden er 3 voorstellingen plaats in Lemelerveld op de Heilig Hartschool.

Alle scholen in Lemelerveld kwamen met de kinderen uit de groepen 1 en 2 of 3 en 4 om dit enthousiast bij te wonen en om mee te doen.

 

 Pas op Muis (groep 1 en 2)

Pas op Muis is een kleutervoorstelling over verkeer en verkeersveiligheid, bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De voorstelling gaat over een clowntje dat is weggelopen uit het circus en verdwaald is. Onderweg worden hem enkele elementaire verkeersregels en verkeerstekens uitgelegd.

De voorstelling duurt 50 minuten en is interactief, kinderen mogen meedoen. Nadien is er voor de kinderen gelegenheid om vragen te stellen of het oversteek-liedje nog eens te zingen. Verder is er materiaal waar de klas voor- en achteraf iets mee kan doen.

Muis schrikt zich een ongeluk (groep 3/4)

Voor groep 3, 4 van de basisschool is er de voorstelling 'Muis schrikt zich een ongeluk'. Deze voorstelling gaat over Muis die boodschappen gaat doen in de grote stad. Hij weet nog niet zo veel van de verkeersregels, maar gelukkig komt hij een oude bekende tegen, Tante Emma, die hem leert wat de afspraken in het verkeer zijn.

De kinderen mogen zelf mee doen. Ze mogen meefietsen op een rotonde of zich verplaatsen in de bestuurder van een auto of motor. Ook deze voorstelling duurt 50 minuten en naderhand is er tijd om vragen te stellen.

17-02-2020 18:00
persbericht jaarverslag 2019

 

 

 

      

                                                Afdeling Dalfsen

 

 

Persbericht Jaarverslag 2019

VVN afd. Dalfsen heeft weer een productief 2019 achter de rug.

Veilig Verkeer Nederland Afdeling Dalfsen geeft in zijn jaarverslag een terugblik op het jaar 2019. De voorgenomen plannen van het afgelopen jaar zijn vastgelegd in een activiteitenplan en bijna alles wat in de planning stond is gerealiseerd.

Belangrijke activiteiten blijven de onderdelen voor de jeugd en senioren, zoals de verschillende acties voor de basisschoolleerlingen, o.a. het verkeersexamen, VOMOL, Fietstrainingen enz. Ook de contacten met en ondersteuning van de verkeersouders waren weer zeer waardevol.

Daarnaast lag er een focus op de trainingen voor de diverse groepen senioren, zoals scootmobielgebruikers en automobilisten.

Tevens hebben we samen met de politie, kinderen van de basisschool Baron van Dedemschool en gemeente een buurtactie gehouden aan de Poppenallee te Hoonhorst.

 

 

 

Naast de uitvoering van activiteiten m.b.t. verkeerseducatie, voorlichting en training voor jong en oud, is er ook veel aandacht voor de verkeersveiligheid in de diverse kernen.

VVN heeft zitting in diverse klankbordgroepen en een adviserende rol in verkeersbesluiten.

De afdeling VVN wordt gezien als een serieuze gesprekspartner op het terrein van de verkeersveiligheid en is in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven .

 

Het jaarverslag wordt afgesloten met een vooruitblik voor 2020 waarbij o.a. de ambitie wordt uitgesproken om de lopende activiteiten op peil te houden. Verder willen we ons o.a. sterk maken voor toegankelijke, veilige routes voor kwetsbare verkeersdeelnemers en voor de gedragsbeïnvloedingsprojecten blijvend aandacht vragen. Schoolroutes en rotondes kritisch blijven volgen en scholen met verkeersouders waar nodig ondersteuning bieden.

Tot slot spreken we de wens uit dat u met ons wilt meedenken als het gaat om de verkeersveiligheid in onze gemeente. Vooral om de veiligheid van onze kinderen, onze ouderen en kwetsbare medeburgers.

Maak ons attent op onveilige situaties en spreek elkaar aan op onveilig verkeersgedrag. De verkeersveiligheid te verbeteren door te beginnen bij onszelf en waar nodig VVN afd. Dalfsen te informeren.

 

 

klik hier voor het jaarverslag van 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5 & 6: Hallo auto (project georganiseerd door de ANWB)

Hallo auto leert je over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Je neemt zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mag zelf remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan bod.

Reacties:: -Onze klas is naar Streetwise geweest. Het was echt kicken, want je mocht zelf remmen in de auto en de mevrouw van de ANWB reed met 50 km/uur door de straat. Dat was echt gaaf. -- We moesten een pylon op de weg zetten waar we dachten dat de auto onverwacht zou stoppen. Niemand zat goed! We zouden allemaal overreden zijn.

12-02-2020 20:25
Streetwise de Spiegel

 

Deze foto is gemaakt bij groep 6 van basisschool De Spiegel (12 febr 2020)

Groep 5 & 6: Hallo auto (project georganiseerd door de ANWB)

Hallo auto leert je over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Je neemt zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mag zelf remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan bod.

Reacties:: -Onze klas is naar Streetwise geweest. Het was echt kicken, want je mocht zelf remmen in de auto en de mevrouw van de ANWB reed met 50 km/uur door de straat. Dat was echt gaaf. -- We moesten een pylon op de weg zetten waar we dachten dat de auto onverwacht zou stoppen. Niemand zat goed! We zouden allemaal overreden zijn.

Archief weergeven.